Rehberimiz Kur'an Olsun - İslam Yolu


Rehberimiz Kur’an Olsun

hira nur mağarası
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

“OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku!”

Nur dağı. (Cebeli-nur) Kartal yuvasını andıran mekanda huşu içerisinde İbrahim (a.s.) Dini üzere, niyazdayken, Sevgili Peygamberimize Cebrail vasıtası ile Kur’an-ı Kerim ikram edildi.

Cebrail Rabbinden aldığı emaneti orada tebliğ etti.

OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku! dedi. Rabbimiz onu ilmi ile kuşattı, O’da yılmadı usanmadı okudu okudu,okudu, kainatı, canlı cansız her şeyi ve İnsanları okuduklarını anlattı, bunlar sünnet, farz, vacip oldu, ta bugünlere geldi, bizlere emanet olundu O kutsal emanetleri gücümüzün yettiğince yaşayalım ve yaşatalım.

“OKU! Herşeyi Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Alak Suresı,1-5″

Bizlerde okuyalım, bu bir kitap olabilir, bir çiçek, böcek, ağaç ve her şey olabilir, dikkatlice okursak Onu, Allah’ı bulabiliriz, varlığını hissedersek, bizlere emanet ettiği kılavuzumuz olan Kur’an a yaşamamıza geçirebiliriz. Nasıl ki İnsanların ürettikleri her çeşit aletin yanında bir kılavuz vardır, onsuz olmaz, illaki önce onu okuruz, işte Allah da bizleri Kur’an’ı okumamızı farz kılmıştır. Kim ki Onsuz yaşayabilirim diyorsa, sadece kendisini avutmaktan ileri gidemez.

Kur’an-ı Kerim, yüce Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’e gönderilen son ilâhî kitaptır. Bu aziz kitabın muhatabı bütün insanlar, gayesi de; bütün insanların, dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için; Kur’an’ı okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekir. Çünkü o bizim kılavuzumuz yol göstericimizdir. Onsuz yaşam karanlıkta yürümeye çalışmaktan farksızdır. Elimizde kılavuzumuz olan Kur’an olmazsa refaha ve hedeflerimize ulaşamayız.

– Nitekim Yüce Allah Kur’an’da; “(Ey Peygamber!) Bu, bir mübarek Kitaptır ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdik” Sâd Suresi,/29.

– “Gerçekten bu Kur’ân, (insanları) en doğru yola iletir ve salih ameller işleyen müminlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler” İsra Suresi, /9.

– “İndirdiğimiz bu Kur’an, mübarek bir Kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki, Allah’ın rahmetine erişesiniz.” buyurmuştur. En’am Suresi, /155.

Demek ki Kur’an’ı okumaktan maksat; onu anlamak, anlamaktan maksat da onun ahkamı ile amel etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir.

Bitme tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur’an; nûru ile âlemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren, insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan, akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır.

Öyle ise, hayatın manasını anlamamız, iyi bir insan olmamız, değişen ve gelişen dünyanın ağır şartlarını göğüsleyebilmemiz için, Kur’an’a başvurmamız ve ondan öğütler almamız gerekir. Bütün benliğimizle o yüce Kitab’a yönelmeli, eşsiz güzelliklerini kavramalı ve ilkelerini hem kafamıza hem de gönlümüze nakşetmeliyiz.

İnsanlık ne zaman Kur’an’a yönelmiş ve onu rehber edinmişse, en ileri medeniyete sahip olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) bu gerçeği şöyle dile getirmiştir:

“Şüphesiz ki Allah, Kur’an’la amel edenleri yükseltir, ona uymayanları düşürür ve geri bırakır. ”Öyle ise “Kur’an’a sımsıkı sarılınız, onu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kur’an, âlemlerin Rabbi Allah’ın mübarek bir kelâmıdır.”

Kur’an’a uymak, hayatı daha canlı yaşamak demektir. Onun için Kur’an’ı okuyalım, sadece Arapça metnini değil, mealini, tefsirini tekrar tekrar okuyup iyi anlayalım ve ahkâmı ile amel edelim ki, Allah’ın rahmetine, dünya ve âhiret mutluluğuna erebilelim.

Dersimizi, bir âyet meâli ile bitirelim:

“Ey İnsanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine bir şifa, mü’minlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir. ”Yûnus Suresi,/57.

İnşallah bizlerde o Rahmete nail olan kullardan oluruz.

Alak”, yahut “alaka”, erkeğin spermiyle döllenmiş dişi yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. Ceninin ana rahminde geçirdiği evreler ile ilgili olarak Hac sûresinin 5. ve Mü’minûn sûresinin 14. âyetine bakınız.

Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir