Kurban Keserken Okunacak Dua Nedir? - İslam Yolu


Kurban Keserken Okunacak Dua Nedir?

kurban keserken okunacak dua nedir?

Hz. Peygamberin (S.A.S), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)

Kurban keserken okunacak dualar

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

kurban duasi en-eam 79.

Okunuşu: İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın
Türkçe Anlamı: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” En’eam Suresi. 79

kurban duasi en-eam 162.

Okunuşu: Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın.
Türkçe Anlamı: Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” En’eam Suresi. 162

Bu ayetlerden herhangi birini okuduktan sonra, Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd, şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bir bıçakla hayvanın boynuna çalınır. Damar ve hava boruları tamamen kesilerek kan iyice akıtılır. Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi halinde sevabı artar lakin başkasına da kestirilebilir. En iyisi ve makbulu olanı kurbanı kendisinin kesmesidir, yukardaki duaları bilmiyorsanız sorun değil alttaki herkesin bildiği niyet ve tekbirleri okuyarak kesebilir, onları da okuyamazsa niyeti zaten belli Allah biliyor.

Eğer hiçbir dua bilmiyorsanız; Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd, Bismillahi Allahü Ekber, diyerek kurbanınızı kesebilirsiniz. Rabbim dualarımızı makbul eylesin, Bayramınız kutlu olsun.

Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir