Devamen zamana uygun hazırlanmış hutbeler irat edilmelidir. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.-1 Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.-2 O, rahmândır ve rahîmdir.-3 Hesap gününün mâlikidir.-4