İslamda Farz Nedir? - İslam Yolu


İslamda Farz Nedir?

Arapça bir kelime olup, dini­mize göre, yapılması hususunda açık ve kati emirler bulunan vazifelerdir. Çoğulu “Feraiz;” farzlardır. Bunlar ayet veya kuvvetli hadislerle belirtilmiş vazifelerdir. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler böyledir.

Farzlar Farz-ı ayn ve Farz-ı Kifaye olarak ikiye ayrılır. Farz-ı ayın’dan mü­kellef olan kişilerin bizzat yapmaları gerekli olan vazifeler anlaşılır. Mesela namaz kılmak böyledir. Şartlarına haiz herkes bizzat namazını kılmak zorun­dadır.

Farz-ı Kifaye ise müslümanlardan bazılarının yapması ile diğerleri üzerinden mesuliyet kalkan farzlardır. Bunun en güzel misali cenaze namazı kılmaktır ki bazı müslümanların bu görevi yapmasıyla diğerleri üzerinden mesuliyet kalkar.

Farzları inkar etmek, onları alaya almak veya küçümsemek küfürdür. Bizim itikadımıza göre farzların terki küfre götürmez. Namaz kılmayan bir adam kafir sayılmaz. Fakat namaza inanmaz ve onunla alay ederse kafir olur. Diğer iba­detlerde de böyledir.

Farzlar kulu Allah’a yaklaştıran ibadetlerdir ki terki neticesinde kalpler kararır ve neticede insan azaba müstehak olur.

Farzları yerine getiren insanlar büyük sevaplar kazanırlar.

Feraiz: Feraizin ise anlamı bu kelimenin çoğuludur ve İslam hukukunda miras hukukunu ifade eder ve mirasçıların paylarına düşen kısmı işaret eder. Alimler için feraiz ilmi, miras sahibinden kalan malların kimlere, nasıl dağıtılacağını gösteren ilimdir. Mirasçılığın kaynakları kan bağı ve evlilik bağı olarak tanımlanabilir.

Farz-ı ayn: kişinin yükümlü olduğu Allah’ın emirleridir. Bu emirler şartlar yerine geldiği zaman bütün Müslümanlar tarafından uygulanması gerekir.

Farz-ı Kifaye: ise Müslümanlardan bir kısmının kifaye olan emirleri yerine getirmesiyle diğer Müslümanların sorumluluktan kurtulduğu emirlerdir. Örneğin cenaze namazını bir kaç Müslüman kıldırdığı zaman diğer bütün Müslümanlar sorumluluktan kurtulur.

Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir