İslamda Anne Baba Sevgisinin Önemi - İslam Yolu


İslamda Anne Baba Sevgisinin Önemi

islamda anne baba sevgisinin önemi

Anne Baba Sevgisi

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri akıldır. Bu yüzden Yüce Allah, insana sorumluluk vermiştir. Bu sorumluluğun doğal sonucu olarak da insana bazı önemli görevler düşmektedir. Bunların başında Allah’a ve ailemize karşı görevlerimiz gelmektedir.

Bizi yaratan, yaşatan ve üstün yeteneklerle donatan, sayılamayacak kadar nimetler veren Rabbimize ibadet nasıl bir görev ise, bizim dünyaya gelişimizin sebebi olan ana ve babamıza hürmet, saygı ve ihsanda bulunmak da Allah’ın üzerimize yüklediği bir görevdir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim onlara nasıl davranmamız gerektiği hususunda şu öğütlerde bulunur:

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu göster ve de ki: Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” ( İsra,17/23-24)

Görüldüğü üzere dinimiz, anne babamızı üzmek, kalplerini incitmek şöyle dursun; kendilerine karşı en küçük hoşnutsuzluk göstermeyi, yüzlerine karşı “Öf” demeyi bile yasaklamış; onlara karşı son derece saygılı olmayı, hoşgörülü davranmayı ve yürekten sevmeyi emretmiştir.

Kur’an ifadelerinde kutsallaşan, Peygamberimizin dilinde yüceleşen anne: merhameti, çileyi, sabrı ve fedakarlığı aşk haline getiren, duası kabul olan, hoşnutluğu cennet yolunu açan en saygı değer insandır.

Anne ve baba fedakarlığın, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sevginin sembolüdürler.

Yüce dinimiz, anneye ve anne sevgisine özel bir yer vermiş, mutluluğun en üst noktası olan cenneti, annelerin ayakları altına sermiştir. Vaktinde kılınan namazdan sonra en sevimli işin, anne-babaya iyilik yapmak olduğunu, Allah’ın rızasını kazanmanın, cennete ulaşmanın yollarından birinin, anne baba sevgisinden ve onların hizmet edip gönlünü hoş etmekten geçtiğini bildirmiştir.

Çocukları için yemeyip yediren, giymeyip giydiren, onların mutluluğu için her ızdırabı zevk bilen anne ve babamıza karşı sevgimizi ifade için her fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Şüphesiz onlar, sadece senenin belli bir gününde anılıp, diğer zamanlarda ihmal edilecek kişiler değildir. Anneler ve babalar her zaman ömür boyu sevgiye, saygıya, hizmete ve hürmete layık en yüce kişilerdir.

Onlar, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacıdır.

Ne mutlu, annelerini ve babalarını layıkıyla sevip onları her zaman hatırlayanlara…

Onlara karşı hizmette kusur etmeyenlere ne mutlu, anne ve babalarının hayır dualarını alıp, dünya ve ahiret mutluluğuna erenlere şüphesiz müjde vardır.

Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir